Ansatte

  • Ansatte

    Berghoff barnehage har et stabilt og profesjonelt personalet som har jobbet sammen i flere år. Barnehagen har 2 avdelinger og  begge avdelingene ledes av  pedagogiske ledere som har 3 år barnehage-/førskolelærer utdanning. Vi har 4 assistenter og fagarbeidere, 2 på hver avdeling og 1 styrer med lang erfaring. Vi har utarbeidet en møtekultur som skal ivareta kommunikasjon mellom oss og har som mål å gi hverandre inspirasjon til å takle barnehagens mange utfordringer. Vi legger stor vekt på å ha et godt klima i personalgruppen. Personalet har  månedlig personalmøter, ukentlige avdelingsmøter og ledermøte. Vi har 5 planleggingsdager i året der barnehagen er stengt. Vi har også ofte sosiale sammenkomster..