Ansatte

  • Ansatte

    Berghoff barnehage har et stabilt og profesjonelt personalet som har jobbet sammen i flere år. Barnehagen har to avdelinger. Begge avdelingene har pedagogiske ledere som har 3 år barnehage-/førskolelærerutdanning. Vi har fire assistenter og fagarbeidere, to på hver avdeling og en styrer med lang erfaring. Vi har utarbeidet en møtekultur som skal ivareta kommunikasjon, og har som mål å gi hverandre inspirasjon til å takle barnehagens mange utfordringer. Vi legger stor vekt på å ha et godt klima i personalgruppen. Personalet har månedlige personalmøter, ukentlige avdelingsmøter og ledermøte. Vi har 5 planleggingsdager i året der barnehagen er stengt. Vi har også ofte sosiale sammenkomster..