Avdelinger

 • Avdelinger

  Mosetuss

  Mosetuss er en småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år. Det er 8 -10 barn og 3 faste voksne på avdelingen.

  Livet på Mosetuss er preget av rutiner, hverdagslige gjøremål, omsorg, lek, humor og latter. Ingen dager er helt like, selv om mye er fastlagt. Her er de minste barna og de er i startfasen av livet. Trygghet og omsorg fra de som er i barnehagen er viktigst. Noen trenger lang tid for å bli trygg, andre blir det raskere. Derfor er tilvenningsperioden veldig forskjellig fra barn til barn.

  Vi er opptatt av barnas språk og har fokus på språkutviklende aktiviteter, samt barn og voksnes hverdagsspråk. Vi er opptatt av samtale og benevning, og barna «bades» i språk hver eneste dag. Alle dagens gjøremål og rutinesituasjoner kan brukes til å støtte barnas språkutvikling.

  Personalet lager planer fra måned til måned, som deles ut til foreldrene. Selv om livet på småbarnsavdelingen er preget av rutiner, er vi også opptatt av å ha et godt faglig innhold. Vi har temaer for hver måned. Temaene går som en rød tråd i samlingsstunder, formingsaktiviteter og lek. Vi er opptatt av musikk og instrumenter, og har musikksamlinger hver uke. I samlingsstund formidler vi også eventyr og historier gjennom «eventyrkofferten», og barna har bøker tilgjengelig på avdelingen til enhver tid.

  Vi voksne på avdelingen engasjerer oss med barna. Vi viser interesse og omsorg, og har tro på at de kan, selv om de er små. Vi ser barna og støtter dem der de trenger det.

  For at små barn skal ha mulighet til å virke med i sitt liv, må vi voksne forsøke å tolke de små tegnene i deres kroppsråk og verbale språk. Det er først når vi tar barnas signaler på alvor, at vi kan si at de har medvirkning.

  Foreldrene er våre nærmeste samarbeidspartnere. Det er de som kjenner barna best, og et godt samspill mellom foreldre og barnehage er svært viktige for at barna skal bli trygge og trives i barnehagen. Det er spesielt viktig med god kommunikasjon mellom barnehage og hjem på en småbarnsavdeling. Dette fordi barna ofte ikke har utviklet et forståelig verbalspråk, og ikke kan fortelle om hverdagen sin selv.  På Mosetuss er vi opptatt av å holde jevnlig kontakt, og utveksle informasjon og erfaringer med foreldre så ofte som mulig.

   

  Tonetroll

  Tonetroll er en storbarnsavdeling med 16 – 20 barn i alder 2 til 5 år. 

  Mer informasjon kommer.