Barnehagen som læringsarena

  • Læringsarena

    Lek skal være helt sentralt, selv om barnehagen som læringsarena er et sentralt satsningsområde. Vi ønsker å bevisstgjøre læring gjennom lek, men vi er veldig bevisst på å skape et inspirerende læringsmiljø som motiverer for ulike erfaringer basert på barnas egne interesser og ståsted. Vi er opptatt av å skape en positiv stemning og kultur og legger vekt på god kommunikasjon. Vi ønsker at barna skal få mulighet til prøving, feiling og mestring og er opptatt av å utvide barnets horisonter, vekke nye interesser og stimulere til utvikling og læring. Flere dager i uken er barna delt inn i grupper som er aldersinndelt eller grupper på tvers av alder og avdeling. Da er det bl.a. lekegruppe, språkgruppe og turgruppe. Vi har også temasamlinger der ulike temaer skal vekke interesse og lærelyst hos barna.