Historie

 • Historie

  Berghoff har en lang og spennende historie fra 1890 til i dag. Berghoff har bl.a. vært forsamlingssted og “storstue” for bygda.

  Opp gjennom tidene har det vært mange kulturaktiviterer med leikaring, revy og mye musikk.

  På 1960-tallet sto kjente popgrupper som Vanguards og Pussycats på Berghoffs scene. Scenen står enda, og Berghoffbarna fører tradisjonene videre med opptreden på scenen 2 ganger i året

  **

  Selve bygget ble oppført ca. 1890, med ombygginger i 1915, 1932 og 1952. Vann og avløp ble lagt inn i 1980-årene, og vannklosettene kom så sent som i 1995.
  Bygget har vært brukt til mye forskjellig, se bare her:

  1890 – 1917 Foreningen for forsømte barn startet Berghoff barnehjem. Det ble bl.a. benyttet til vinteropphold for tuberkulosetruede barn og feriekoloni.

  1918 – 1950 Forsamlingslokale i regi av Skui Forsamlingslokale som senere skiftet navn til Foreningen Berghoff. Eiendommen ble kjøpt for midler innsamlet hos befolkningen på Skui.

  Bygget var storstua i bygda og ble benyttet til brylluper, ball, møter, basarer og teaterforestillinger. Berghoff frisinnede ungdomslag BFU, stiftet i 1922, var en hovedbruker av lokalet frem til laget ble oppløst ca. 1950 og gikk mer over i bygdeungdomslaget.

  Lokalet ble benyttet til allsidige aktiviteter som leikaring, turdans, revyer og skuespill, bygdefester (med slossing), konserter osv. Berghoff ble også benyttet til feiring av 8. mai 1945. I perioden 1950 – 1965 ble huset benyttet til firma- og foreningsfester, opplesning med Anne Cath Vestli samt kurs i veving etc. i regi av husmorforeningen.

  Huset ble i 1960 solgt til Skui Vel for kr. 33 996en sum som vel nærmest må kalles for symbolsk.
  Siste del av perioden var Skui Tenage Klubb aktive i lokalet, best husket for konserter med Vangards og Pussycats

  1965 – 1966 Lokalet ble brukt til systue og lager av firmaet Alf Staver. Det arbeidet 4-6 lokale damer i systuen, og de produserte bl.a. hetter til symaskiner

  1967 – dd Barnesenter startet av Bibbi Bøhn Løddesøl. Aktiviteten utviklet seg fra begrenset barnepark noen timer pr. formiddag gjennom musikkbarnehage, blokkfløytegrupper, femårsklubber. Musikkformingsklasse, drama- grupper, skiskole og arbeidsstuer med mer. Hun drev barnesenteret i 23 år.

  Fra høsten 1989 har barnehagen vært drevet av foreldrene og den er organisert som en stiftelse. Barnehagen ble i starten drevet av foreldrene som en kortidsbarnehage og halvdagsbarnehage med egen førskole gruppe.
  Høsten 2006 åpnet barnehagen en småbarnsavdeling med 9 barn og en stor avdeling med 18 barn. Barnehagen fikk ny åpningstid og går nå under heldags barnehage til glede for flere brukere.