Kultur

 • KULTUR

  BERGHOFF BARNEHAGE SIN KULTUR OG FAGLIGE INNHOLD.

  Vi ønsker at Berghoff barnehage skal være et sted der barna trives og hvor de får utfolde seg i trygge omgivelser med omsorgsfulle voksne som er tilstedet for hvert enkelt barn.

  I Berghoff barnehage er vi opptatt av hvordan vi er som voksne, hva vi sier og hvordan vi ter oss overfor barna. Vi legger vekt på å være lyttende og anerkjennende ved å ha en empatisk holdning, dvs. at vi prøver å se situasjonen fra barnets side, vise omtanke og respekt for deres følelser og synspunkter. Vi ønsker at barna skal føle seg trygge og trives på Berghoff. Med trygghet mener vi at barnet kan være seg selv i forhold til andre. Trygghet i barnet er en forutsetning for barnets utvikling. Vi har som mål å bli godt kjent med hvert barn og vise respekt for barnas særegenhet og ta hvert enkelt barn på alvor.
  Vi legger vekt på å vise hvert enkelt barn omsorg ved fysisk kontakt og oppmerksomhet. Et barn som får oppmerksomhet kan også lære å gi det. Vi ønsker at barna skal få en følelse av gruppetilhørighet. Barna skal lære å vise omsorg, ta hensyn og hjelpe hverandre i ulike situasjoner.

  Vi vil at barnet kan komme til oss for å søke hjelp i ulike situasjoner, bl.a. avvises ikke sladring, men vi vurderer hva den inneholder, samtidig som vi ikke ser på sladring som et gode i seg selv. Vi observerer barnas lek og rettleder de i sosialt samspill med andre barn og voksne. Vi vil unngå at barna opplever for mange nederlag i lek og samvær med andre og lar ikke barna for enhver pris ordne opp seg imellom. Vi lærer barna hvilke regler vi har på Berghoff når det gjelder krav til akseptert atferd.

  Vi ønsker å lære barna at vi kan løse konflikter uten at den sterkestes rett skal råde. Vi vil bl.a. unngå syndebukkmentaliteten. Vi vil lære barna å godta hverandres ulikheter og inspirere dem til å samarbeide.

  I konflikter der vi ikke vet hva som har skjedd, prøver vi å finne en løsning sammen med barna ved å opptre som nøytrale meglere uten å må ty til “hvorfor” spørsmål. I konflikter vi ser gir vi først oppmerksomhet til det “tapende” barnet. Deretter irettesetter vi det andre barnet. Til slutt snakker vi med begge. I konfliktsituasjoner syntes vi det er viktig å snakke med en rolig stemme, trøste, være fysisk nær/ta barna på fanget når det er naturlig.

  Barnet må lære å dele med andre alt fra de voksne sin oppmerksomhet til lekene i barnehagen. Vi synes det er viktig å fokusere på det positive, se etter positive handlinger og gi positive tilbakemeldinger.
  Å sette klare grenser for barna ut i fra deres forutsetninger og behov er meget viktig. Vi tillater barna og oss selv å vise følelser, men vi legger vekt på å bruke en rolig stemme, og gi barnet en forklaring. Videre syntes vi det viktig at vi som voksne også kan innrømme når vi gjør feil. Vi vil stimulere til åpenhet og ærlighet

  ***

  KOMITEENE I BERGHOFF BARNEHAGE

  På Berghoff er det en tradisjon at foreldrene involverer seg i barnehagen og tar del i noen arrangementer til glede for barna. Dette er også for å styrke foreldresamarbeidet.

  Ski / ake dag komité`

  Denne dagen er lagt til en helg i februar / mars. Foreldre i denne komiteen lager løyper, (akebakke) ordner med nummer og eventuelt diplomer/ premier. Etterpå griller vi pølser ute på grillplassen vår i hagen. Eventuelt blir arrangementet lagt ved Skui sletta

  Dugnads komité

  Dette er en organisasjons komité som tar ansvar for hva som skal gjøres av dugnadsarbeid gjennom hele barnehage året. Handler inn og organiserer dugnaden i samarbeid med styrer. Greit hvis det også er noen som kan ta i et tak hvis noe skulle trenge reparasjon eller annet i løpet av året og som man da kan spørre.

  Tur komité`

  Ofte trenger man å være flere voksne på turer og da er det fint å ha en komité som personalet kan spørre med god samvittighet. Her er man med på turer sammen med barna og personalet eller bare sjåfør hvor man kjører og henter. Alt fra korte bibliotek turer til kino/ teater turer.

  Sommerfest komité

  Her har vi slått sammen grillfest og sommeravslutningen. Det er en ettermiddag i juni hvor barna har en konsert for foreldrene først. Så går vi alle ut og griller maten vi har med oss og koser oss med kaffe og kake etterpå. Komiteen handler inn, gjør klart før festen og rydder opp etterpå.