Om oss

 • Hvorfor Berghoff

  Berghoff er ikke helt som andre barnehager. Berghoff  barnehage holder til i et koselig gammelt, men modernisert hus, i en stor flott hage. Barn og voksne føler seg mer som i et hjem enn i en institusjon. Her er høyt under taket og barna har mye plass til å boltre seg på. Hagen er spesielt bra! Her kan barna klatre i gamle epletrær og løpe på gress istedenfor asfalt. I hagen har vi også en flott grillhytte hvor vi  kan samle alle barna til bl.a. matlaging, eventyr og sang samlinger.

  Huset leier vi av Skui vel og driften finansieres gjennom foreldrebetaling og kommunal støtte

  Vi ligger landlig til med lite biltrafikk. Om høsten kan vi rusle over gylne jorder til Berghoffs gapa huk. Her leker barna i skogen og spiser niste maten sin. Vi går også på tur til andre fine steder i nærmiljøet.

  Personalet har vært i Berghoff barnehage i mange år, og representerer en fin blanding av utdanning og erfaring med barn. Trygge voksne som trives, noe som bl.a. vises i et meget lavt sykefravær. Foreldrene trives også. Det viser seg i en brukerundersøkelse for alle Bærums barnehager.

  Hvis du vil vite mer om hvordan vi jobber, kan du klikke deg inn på årsplanen. Men kort sagt legger vi mye vekt på å utvikle barnas kreative side, det er mye kunst og musikk! Til jul og sommer opptrer barna på Berghoffs scene med sang og musikk. Scenen er flott pyntet av barn og voksne i fellesskap. Vi er også opptatt av å være mye ute, slik at barna får brukt kroppen sin til fysiske aktiviteter.

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Barnehagens åpningstid er fra kl.07.30 til kl.16.30. Vi holder stengt i hele juli, romjulen og påsken. Se vedtektene
  Berghoff barnehage har en småbarns avdeling med barn i alder 1 til 3 år og en stor avdeling med barn i alder 2 til 6 år

  Personalet
  Vi har en styrer med lang erfaring og begge avdelingene ledes av barnehagelærere med treårig pedagogisk høyskole utdanning. Vi har 4 assistenter og fagarbeidere som nå har lang fartstid i Berghoff barnehage. Vi har et stabilt og profesjonelt personale som har jobbet sammen i mange år. Vi har utarbeidet en møtekultur som skal ivareta kommunikasjon mellom oss og har som mål å gi hverandre inspirasjon til å takle barnehagens mange utfordringer.
  Personalsamarbeid skjer gjennom:
  – månedlige personalmøter
  – ledermøte hver uke
  – avdelingsmøte hver uke.
  – kursdeltakelse og planleggings dager.
  – Sosiale sammenkomster

  Foreldre
  Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner og ressurs. Barnehagens rolle er å være en hjelp og et supplement til foreldrene i deres rolle som oppdragere. Det er derfor viktig med regelmessig kontakt mellom barnehagen og foreldrene. Foreldre med barn i Berghoff barnehage skal være trygge på at barna deres blir sett og respektert. Foreldrene sikres medvirkning gjennom deltagelse i foreldreråd og i samarbeidsutvalget samt at:
  Foreldre samarbeid skjer gjennom:
  – daglig kontakt ved bringing og henting
  – foreldre møter høst og vår
  – foreldre samtaler, foreldre kaffe
  – dugnader høst og vår
  – jule – og sommeravslutninger
  – og andre felles arrangement