Om oss

 • Hvorfor Berghoff

  Berghoff er ikke helt som andre barnehager.

  Berghoff  barnehage holder til i et koselig gammelt, men modernisert, hus. Vi har en stor flott hage om omkranser det flotte bygget vårt. Barn og voksne føler seg mer som i et hjem enn i en institusjon. Her er det høyt under taket og barna har mye plass til å boltre seg på. I hagen kan barna klatre i eple- og pæretrær og løpe på grønt gress. Vi plukker epler og lager mat av disse hver høst. I hagen har vi også en flott grillhytte hvor vi  kan samle alle barna til matlaging, eventyr og sangsamlinger.

  Huset leier vi av Skui vel, og driften finansieres gjennom foreldrebetaling og kommunal støtte.

  Vi ligger landlig til med lite biltrafikk. Om høsten kan vi rusle over gyldne jorder til Berghoffs gapahuk. Her leker barna i skogen og spiser nistematen sin, eller vi griller. Vi går også på tur til andre spennende steder i vårt rike nærmiljø.

  Flere i personalgruppa har vært i Berghoff barnehage i mange år, og representerer en fin blanding av utdanning og erfaring med barn. Trygge voksne som trives, noe som bl.a. vises i et meget lavt sykefravær. Foreldrene trives også. Det viser seg i brukerundersøkelser for alle Bærums barnehager.

  Til jul og sommer opptrer barna på Berghoffs scene med sang og musikk. Scenen er flott pyntet av barn og voksne i fellesskap. Vi er samtidig opptatt av å være mye ute, slik at barna får brukt kroppen sin til fysiske aktiviteter og utforsking av hagen og nærmiljøet.

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Barnehagens åpningstid er fra kl.07.30 til kl.17.00. Vi holder stengt i hele juli, romjulen og påsken. Se forøvrig vedtektene.
  Berghoff barnehage har en småbarnsavdeling med barn i alderen 1 til 3 år og en avdeling med barn i alderen 2 til 6 år.

  Personalet
  Vi har en entusiastisk styrer med bred erfaring. Begge avdelingene ledes av barnehagelærere med treårig pedagogisk høyskoleutdanning. Vi har 4 assistenter og fagarbeidere hvor flere har lang fartstid i Berghoff barnehage. Vi har et stabilt og profesjonelt personale som jobber for å gi barna gode opplevelser. Vi har utarbeidet en møtekultur som skal ivareta god kommunikasjon, og har som mål å gi hverandre inspirasjon til å takle barnehagens mange utfordringer.
  Personalsamarbeid skjer gjennom:
  – månedlige personalmøter
  – ledermøte hver uke
  – avdelingsmøte hver uke.
  – kursdeltakelse og planleggingsdager.
  – Sosiale sammenkomster

  Foreldre
  Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere og ressurs. Barnehagens rolle er å være en hjelp og et supplement til foreldrene i deres rolle som oppdragere. Det er derfor viktig med regelmessig kontakt mellom barnehage og foreldre. Foreldre med barn i Berghoff barnehage skal være trygge på at barna deres blir sett og respektert. Foreldrene sikres medvirkning gjennom deltagelse i foreldreråd og i samarbeidsutvalget. 
  Foreldre samarbeid skjer gjennom:
  – daglig kontakt ved bringing og henting
  – foreldremøter høst og vår
  – foreldresamtaler, foreldre kaffe
  – dugnader høst og vår
  – jule- og sommeravslutninger
  – andre fellesarrangementer