Omsorg

  • Omsorg

    Personalet i Berghoff barnehage ser betydningen av sterke og varme relasjoner mellom de voksne og barna. Personalet er følelsesmessig tilgjengelig, slik at barnet kan komme til de voksne med sine følelser og få disse speilet tilbake i deres empati. På småbarnsavdelingen er man ekstra bevisst på øyekontakt med barnet og følger barnets initiativ, setter navn på og snakker med barnet om det barnet er opptatt av og det barnet opplever. Vi er opptatt av å lære å kjenne hvert barns behov, temperament, humør og preferanser og at vi forholder oss til barnet ut i fra det. De voksne i Berghoff barnehage veileder barnet og samtidig respekterer barnets egenverdi og selvstendighet. Vi gir rom for at barna kan stille spørsmål og medvirke.