Overgang barnehage skole

 • Overgang barnehage skole

  Plan for overgang barnehage skole i Berghoff barnehage

  De eldste barna i barnehagen kalles maxigruppen og har et eget opplegg en gang i uken gjennom hele barnehageåret. Her har vi et mer bevisst læringsfokusert blikk, men hele tiden på barnas og barnehagens premisser. Vi jobber langsiktig, og alle barna i gruppen skal føle mestring. Hovedfokuset ligger på å etablere en bevissthet rundt bokstaver og tall, samt utvidet begrepsforståelse. Vi følger vår progresjonsplan for læring av fagområdene og vurderer våre mål fortløpende.
  På første foreldremøte i barnehagen på høsten blir det informert om overgangsrutinene og om hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart.

  Innmelding til grunnskolen får foreldrene informasjon om i posten og her er fristen i Bærum kommune 1. nov.
  Berghoff barnehage har et godt samarbeid med Skui skole. Det er faglig samarbeidsmøter både på høsten og på våren mellom pedagogisk leder og styrer i barnehagen og lærere og rektor ved skolen. Rektor og SFO leder fra Skui skole kommer på besøk til barnehagen i juni for å hilse på de barna som skal begynne der.
  På våren tar pedagogisk leder i barnehagen kontakt med foreldrene og har en avslutningssamtale med utfylling av overføringsskjema som sendes til skolen.
  Gjennom vårsemesteret bruker vi å besøke skolen, slik at barnet skal bli kjent. Vi går gjennom gangene, er i skolegården, besøker SFO osv.

  Skolen inviterer også til en miniskoledag en gang på våren, der alle barna, som skal begynne på skolen til høsten, møtes i de ulike klasserommene. Etterpå har personalet, fra de ulike barnehagene i distriktet, aktiviteter og leker med barna på Skui sletta og oppe ved gapa huken et par timer før de skal tilbake til barnehagen.
  Barna som slutter hos oss og begynner på skolen, får invitasjon i september/oktober til å komme på besøk til barnehagen. Dette er en dag barnehagebarna lager boller og saft til ”gjestene” og de gleder seg til å treffe de ”gamle” vennene igjen.