Praktisk informasjon

 • Praktisk informasjon

  PRAKTISKE OPPLYSNINGER
  Mat / drikke
  Barna får varm mat i barnehagen 3 dager i uken og de har med seg matpakke 2 dager i uken. Barna får melk eller vann og frukt i barnehagen hver dag.
  Barna kan spise medbrakt frokost i barnehagen.
  Barnehagen oppfordrer til et sunt kosthold.

  Betaling
  Foreldrebetalingen er kr.2990,-i mnd. pluss kr.400.-i mnd. for 3 varme måltider i uken samt frukt og melk hver dag. Pengene skal også dekke utgifter til aktiviteter som barna har i løpet av året som bl.a. transport til og fra skiskole, teater eller musikkprosjekter. Samarbeidsutvalget i barnehagen bestemmer fra år til år hvilke prosjekter pengene skal gå til.  

  Betalingen skal skje før den første i hver mnd. Oppsigelsestiden er 3 måneder og regnes fra den 1. i hver måned.
  Alle som sier opp barnehageplass leverer skriftlig oppsigelse til styrer.

  Dugnad
  Vi har dugnad både på høsten og på våren og alle foreldrene er pålagt 8 dugnadstimer i året som det blir ført lister over.

  Henting av barn
  Det er viktig at vi får beskjed dersom det er andre enn foreldrene som henter barnet.
  Når barnet hentes er det lurt å: – se over skifte tøy
  – sjekke om ute tøy /gummibukse bør vaskes
  – lese på tavlen
  – la barnet rydde litt før dere går hjem
  – gi beskjed når dere går til en i personalgruppen
  Ved henting og bringing av barn ønsker vi at viktige saker som angår barna tas opp uten barn som tilhørere. Spør om å få 5 min. på kjøkkenet eller ta en telefon.
  Når dere kommer om ettermiddagen – regner vi barnet for hentet. Dere har da ansvaret.

  Tøy og utstyr
  Alt tøy og utstyr må være navnet. Barna må ha med seg tøy tilpasset årstiden og været, og det må være skift tilgjengelig. Barna har egen kurv på plassen sin.

  Sykdom
  Smittefaren i en barnehage er stor. Barnet må derfor, også av hensyn til andre barn, holdes hjemme når det er sykt og ha en feberfri dag hjemme. Barnet må kunne være ute å leke i barnehagetiden. En grei regel er å se på barnets allmenntilstand slik at barnet klarer å følge den daglige rutinen i barnehagen.
  Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen, vil vi kontakte foresatte. Husk å gi beskjed ved forandringer av tlf. nr. Blir barnet akutt sykt eller utsatt for uhell, tar vi kontakt med lege/tannlege og gir beskjed til foresatte så fort som mulig.
  Forsikring
  Barna er forsikret for ulykker og/eller skader som inntreffer innenfor barnehagens område i ordinær barnehagetid og under reiser, utflukter o.l. som arrangeres av barnehagen. Forsikringen gjelder også til og fra barnehagen.
  Taushetsplikt
  Alle ansatte og vikarer i barnehagen har levert politiattest og skrevet under på taushetsløfte og er bundet av det