Skiskole

  • Skiskolen

    I januar og februar er det skiskole for 5 og 6 åringene. Foreldrene får tilbud om de vil være med på skiforeningen sin skiskole som holder til enten på Kolsås eller Sollihøgda. Barna blir fraktet i buss fram og tilbake med en eller to ledsagere som er med fra barnehagen.