Språk

  • Språk

    Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle i et barns liv. Gjennom språket kommer barnet inn i fellesskap med andre mennesker. For oss er kontakt og tillitt mellom barn og voksen og barn imellom en grunnleggende forutsetning for at barn skal benytte språket i hverdagen.
    Personalet i Berghoff barnehage er opptatt av å ha et bevisst forhold til egen og barnets språkbruk. Vi er bevisst vår rolle som språkmodeller og bruker hele setninger. Personalet prøver også å ha et så variert og ordrikt språk som mulig som barna forstår betydningen av.
    Det er viktig for personalet å sette ord på handling og samtidig la barna selv sette ord på handlinger. Her ser vi betydningen av å kunne være gode lyttere, samt bekrefte ved å gjenta og oppmuntre barnet til å bruke språket.