Vår pedagogikk

 • Slik jobber vi

  VERDIER OG HOLDNINGER:
  Det er viktig å finne et felles ståsted og i Berghoff barnehage skal personalet jobbe uti fra disse punktene:

  God kommunikasjon og samarbeid
  Toleranse og respekt
  Latter og humor
  Det finnes ikke problemer bare utfordringer

  MÅLET FOR ARBEIDET MED BARNET
  Vi ønsker at barna skal:
  – gi uttrykk for egne opplevelser og følelser ved aktivt å utøve språket.
  – ta initiativ og ta konsekvenser for egne handlinger
  – finne seg til rette i og bli glad i naturen
  – oppleve gleden av å leke og være sammen med andre barn og voksne
  – vise toleranse samt akseptere at ikke alle er like
  – oppleve musikkglede og få interesse for sang og musikk

  Berghoff har et nært forhold til natur og miljø. Det er derfor naturlig for oss å bruke naturen som ”basis” for det pedagogiske opplegget. Musikken er også en viktig del av innholdet. Videre har vi faste tradisjoner å ivareta som vi ønsker å videreføre.

  METODE
  Vi legger opp til følgende:
  – observasjoner av det enkelte barn og av hele barnegruppen
  – sette av tid og tilrettelegge miljøet for lek og andre aktiviteter
  – tur i skog og mark
  – eksperimentere med ulike materialer samt utforske sine egne krefter (fin – og
  grovmotorikk)
  – musikk – og bevegelses aktiviteter
  – evaluering blant personalet og i samarbeid med foreldrene

  I et skogområde ca 20 min. å gå, har vi satt opp en gapahuk og laget en bål plass som vi bruker flittig. Vi har også en flott grillhytte i den store hagen i barnehagen.
  Alle 5 og 6 åringene får tilbud om ski skole i barnehagetiden i regi av ski foreningen.
  Musikken er også en viktig del av innholdet. Vi hadde musikkpedagog i mange år og de ansatte har fortsatt i hennes spor. Det er ikke en dag uten at musikk blir brukt i en eller annen form. Vi har piano, gitar og mange instrumenter som blir flittig brukt.
  Vi legger vekt på at personalet skal være fleksibelt i forhold til oppsatte planer og rutiner og møte barna slik at de får muligheter til å utvikle seg selv etter sitt eget nivå og forutsetninger.
  Vi bestreber oss å ha en viss progresjon slik at alle skal oppleve emnene utviklende, selv om det er kjente ting fra tidligere år. Det blir sendt ut avdelings vis informasjon minst en gang i måneden om planer og aktiviteter på avdelingen men også på tavlen og på døren i garderoben er det ukentlig informasjon

   

  Dagsrytmen

  Vi har på begge avdelingene en fast dagsrytme, men som kan variere ut i fra årstid og emner vi jobber med.

  kl. 07.45 Åpner, frokost til kl.08.30
  kl. 08.30 Frilek
  kl. 09.30 Planlagte aktiviteter. Små barnsavdelingen har ute lek.
  kl. 10.45 Samling
  kl. 11.00 Måltid
  kl. 12.00 Påkledning
  kl. 12.30 Ute lek. Små barn avdelingen soving/ valgfrie akt.
  kl. 14.00 Frukt
  kl. 14.30 Frilek ute eller inne
  kl. 16.30 Barnehagen stenger

  Dagsrytmen:

  Åpning:
  Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen i barnehagen og møter foreldre og barn i garderoben om morgenen.

  Samlingstund:
  Samlingsstunden skal være en periode på dagen som gir felles opplevelse og som forsterker samholdet i gruppen. Den blir tilrettlagt etter alder og modningsnivå. Barna får trening i å lytte, sitte rolig, ta hensyn, vente på tur, konsentrasjon, snakke alene og i gruppe, samt ta i mot beskjeder. Vi har mye sang, rytme- leker, gehør/lytte- leker og dans/bevegelse etter musikk.

  Valgfri/planlagte aktiviteter:
  Vi har fri lek, der barna selv velger aktivitet og lekekamerater og vi har skapende aktivitet der barna blir kjent med ulike typer materiell og uttrykksformer. Vi har faste tur og gruppe dager.

  Påkledning/toalettsituasjon:
  Rutinesituasjonene er selvstendighetstrening. De voksne rettleder, hjelper til etter
  behov og setter krav etter mestringsnivå. Nøkkelord er ros og oppmuntring.
  Barna skal også lære å holde orden på tøyet sitt og på garderobeplassen sin.

  Ute lek:
  Ute-tiden blir for det meste brukt til lek på barnas premisser. De voksne observer, støtter og hjelper til. Barna får fysisk utfoldelse og lærer å mestre
  egne bevegelser og krefter

   

  ÅRET RUNDT

  August Bli kjent, innkjøring
  September Fotografering, høstfest
  Desember Advent, juleforberedelser, Lucia frokost, nissefest, juleavslutning
  Januar Vinteraktiviteter, skiskole
  Februar Karneval, fastelavn, skidag/aktivitetsdag
  Mars Påskeforberedelse og påskefrokost
  April Vår, nytt liv
  Mai 17. mai forberedelser, vår dugnad, miljøvern uke
  Juni Sommeravslutning / grillfest

  Vi har ulike temaer gjennom året og de er gjerne spunnet rundt års tider. Vi gjør bl.a. barna oppmerksomme på fargene i naturen og forandringene som skjer. Barna får tilgang til forskjellige formingsmateriell.. Vi kommer ut med et månedsskriv og en månedsplan der vi redegjør for hva vi vektlegger for måneden. Personalet på Berghoff er veldig bevisst på at barnas spontanitet og utforskertrang skal få være med på å påvirke hverdagen og at vi tar utgangspunkt i hva barnet er opptatt av.

  Berghoffs årlige juleavslutning og sommerfest er en aktivitet som inneholder flere viktige elementer i barnehagen. Hovedelementet er sang og musikk, men det visuelle er også viktig.
  Denne scenen stammer fra tiden da Berghoff var et forsamlingslokale. Scenen er nå integrert del av lekearealet. I ”salen” sitter foreldre med familie. Barna med personalet fremfører sanger og dramatiserer mens personalet akkompagnerer. Barna opptrer på samme scene som har vært brukt av ”legender” som Vanguards og Pussycats da ”Skui teen-age” klubb i sin tid arrangerte rockekonserter her.

  VURDERING

  Personalet evaluerer arbeidet og aktivitetene gjennom hele året. Områder som blir vurdert er barnets utvikling, barnehagen sine mål, innhold, arbeidsmetoder og foreldresamarbeidet.
  Vi ønsker at foreldrene skal komme aktivt med i vurderingsarbeidet. Foreldrenes meninger og opplevelser som brukere er viktig for at vurderingene skal bli riktige. Samarbeidsutvalget deltar her aktivt. Vi har også en brukerundersøkelse hvert år.
  Vurderingene følges opp av nye tiltak og justeringer av planene. Den viktigste årsaken til at vurderingsarbeidet gjennomføres grundig og systematisk, er at det skal sikre barnas trivsel og utvikling.

  Mottoet er:
  TENK POSITIVE TANKER
  SI POSITIVE ORD
  GJØR POSITIVE HANDLINGER
  OG DET POSITIVE VIL GRO